1 Harvard University                                                                United States 100.0 11.6
2 University of Cambridge                                                        United Kingdom 90.6 9.6
3 University of Oxford                                                                United Kingdom 84.1 9.4
4 Stanford University                                                                United States 79.9 10.0
5 University of California, Berkeley                                                United States 79.2 9.5
6 Johns Hopkins University                                                        United States 76.2 9.3
7 University of Tokyo                                                                Japan 75.2 6.4
8 Massachusetts Institute of Technology (MIT)                                 United States 71.2 13.8
9 Yale University                                                                        United States 67.6 9.3
10 McGill University                                                                Canada 62.3 7.7
11 University of Toronto                                                                Canada 61.8 7.2
12 University of California, San Diego                                        United States 61.7 10.2
13 Kyoto University                                                                        Japan 61.5 6.5
13 University of Melbourne                                                        Australia 61.5 6.3
15 University of Sydney                                                                Australia 60.2 5.3
16 University of British Columbia                                                Canada 60.1 6.8
17 Imperial College London                                                United Kingdom 59.1 8.1
18 University of California, Los Angeles (UCLA)                        United States 58.8 9.1
19 Peking University                                                                China 57.6 3.2
20 National University of Singapore (NUS)                                Singapore 57.4 5.4
21 Australian National University                                                Australia 55.4 5.9
22 UCL (University College London)                                        United Kingdom 55.0 7.8
23 California Institute of Technology (Caltech)                        United States 53.7 12.5
24 Seoul National University                                                Korea, South 53.3 4.5
25 Monash University                                                                Australia 53.2 5.7
26 Cornell University                                                                United States 49.6 7.8
27 Princeton University                                                        United States 48.6 10.2
28 University of Queensland                                                Australia 47.2 5.7
29 Columbia University                                                        United States 46.6 9.1
29 Karolinska Institute                                                                Sweden 46.6 7.6
31 Duke University                                                                United States 45.8 9.4
32 University of Hong Kong                                                        Hong Kong 45.3 6.3
33 University of Chicago                                                        United States 45.1 8.8
34 University of Edinburgh                                                        United Kingdom 44.5 7.6
35 University of Michigan                                                        United States 44.1 8.5
36 Osaka University                                                                Japan 43.9 7.4
37 King's College London                                                        United Kingdom 42.7 6.7
38 University of California, Davis                                                United States 41.3 6.4
39 University of Pennsylvania                                                        United States 40.7 8.8
40 The University of Auckland                                                New Zealand 39.8 5.6
41 Tsinghua University                                                        China 39.7 2.8
42 Heidelberg University                                                        Germany 39.6 7.0
43 University of New South Wales                                                Australia 39.1 5.8
44 University of Washington                                                        United States 39.0 9.2
45 National Taiwan University                                                        Taiwan 37.5 4.2
45 Washington University in St. Louis                                        United States 37.5 9.3
47 Uppsala University                                                                Sweden 36.9 7.0
48 Boston University                                                                United States 36.3 8.7
49 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)                        Switzerland 35.9 8.1
50 University of Wisconsin-Madison                                                United States 35.8 7.5
51 Chulalongkorn University                                                        Thailand 35.4 3.0
52 University of Alberta                                                                Canada 34.6 6.0
53 University of Bristol                                                                United Kingdom 34.3 7.2
54 University of Manchester                                                        United Kingdom 34.2 6.6
55 New York University (NYU)                                                        United States 33.7 7.9
56 University of Amsterdam                                                        Netherlands 33.5 7.1
57 Katholieke Universiteit Leuven                                                 Belgium 33.4 6.8
58 University of Zurich                                                                Switzerland 33.2 7.4
59 Fudan University                                                                        China 33.1 2.8
60 McMaster University                                                                        Canada 32.5 6.8
60 University of Glasgow                                                        United Kingdom 32.5 8.2
62 University of Adelaide                                                        Australia 32.4 5.3
63 Universite de Strasbourg                                                                France 31.8 6.7
64 Hebrew University of Jerusalem                                                        Israel 31.7 6.2
64 Aarhus University                                                                        Denmark 31.7 6.9
66 Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI                                        France 31.4 6.0
67 Ludwig-Maximilians-Universität München                                        Germany 31.1 6.5
68 Carnegie Mellon University                                                United States 30.8 5.9
68 The Chinese University of Hong Kong                                        Hong Kong 30.8 4.8
70 Hong Kong University of Science and Technology                        Hong Kong 30.7 5.0
71 Brown University                                                                United States 30.6 7.1
72 University of Helsinki                                                        Finland 30.3 7.4
72 University of Otago                                                                New Zealand 30.3 5.0
72 Eberhard Karls University Tübingen                                        Germany 30.3 6.8
75 Leiden University                                                                Netherlands 30.1 7.7
76 University of Birmingham                                                United Kingdom 29.9 7.1
77 University of Texas at Austin                                                United States 29.8 6.2
77 University of Western Australia                                                Australia 29.8 5.5
79 Northwestern University                                                        United States 29.6 7.6
79 Purdue University                                                                    United States 29.6 5.6
81 University of Science and Technology of China                                China 29.3 3.9
82 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology              Korea, South 29.1 5.3
83 Université de Montréal                                                                Canada 29.0 6.4
84 Utrecht University                                                                        Netherlands 28.8 6.8
85 University of California, Santa Barbara                                        United States 28.7 7.6
86 University of Copenhagen                                                        Denmark 28.5 7.0
87 Lund University                                                                        Sweden 27.8 6.8
87 Universität Freiburg                                                                        Germany 27.8 6.6
89 Nanyang Technological University (NTU)                                        Singapore 27.6 3.5
90 Trinity College Dublin                                                                        Ireland 27.4 6.5
91 University of Illinois, Urbana-Champaign                                    United States 27.2 6.1
92 University of São Paulo                                                                        Brazil 27.1 3.0
93 Nanjing University                                                                        China 27.0 3.0
94 University of Minnesota                                                            United States 26.9 6.9
94 University of North Carolina, Chapel Hill                                United States 26.9 8.5
94 University of Nottingham                                                        United Kingdom 26.9 5.8
97 King Saud University                                                Kingdom of Saudi Arabia 26.6 1.6
98 University of Calgary                                                                Canada 26.4 6.4
99 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)                        Mexico 26.3 3.0
99 University of California, San Francisco                                        United States 26.3   
2010 World's Best Universities: Life Sciences and Biomedicine and
Medical Schools
U.S.News & World Report's World's Best Universities rankings, based on the QS World University Rankings, identified these to be the world's top
universities in 2009.
Sydney Australia
Cost of Living in Sydney Australia
Banks in Sydney Australia
Free photo Gallery of Sydney Australia
Sydney Australia Hotels
Cheap Flights to Sydney Australia
cheap car renatls in Sydney Australia
Find a Job in Sydney Australia
Sydney Suburbs Profile
Sydney Accommodation and apartments
Sydney Web Cameras
Sydney Weather
Move to Sydney Australia
Sydney Univesities and their Ranking
Sydney Maps
Drivers licence for Visitors to Sydney
Rent Furnisher while in Sydney
Sydney Property
Expert Advice about Australia
Australia
Site Map of Living on sydeny Australia